نوشته‌های مرتبط با: ماده و انرژی، بدن انسان، محیط‌ زیست، سنگ‌ها، گیاهان، جانوران، آب و هوا، نجوم

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «ماده و انرژی، بدن انسان، محیط‌ زیست، سنگ‌ها، گیاهان، جانوران، آب و هوا، نجوم» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
علم چیست...

علم چیست...

کتاب «علم چیست...» مجموعه‌ای از فعالیت‌های علمی برای کودکان ۶ تا ۱۴ ساله است. این کتاب حاوی پروژه‌ها، تجربه‌ها، بازی‌ها و داستان‌هایی هستند که به کمک آن‌ها کودکان پاسخ پرسش‌های خود از پدیده‌های جهان هستی را خواهند یافت.

این کتاب راهنمایی برای آموزگاران و پدران و مادران است تا به کمک فعالیت‌های پیشنهادی آن، کودکان را به جستجو و پژوهش در دنیای اطراف خود تشویق کنند، از شگفتی برخورد قطره باران بر یک برگ گرفته، تا قدرت آتشفشان‌ها، تا رمز و رازهای کیهان.

ادامهٔ نوشته ...