نوشته‌های مرتبط با: مارتین وادل

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «مارتین وادل» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
اردک کشاورز

اردک کشاورز

روزی روزگاری اردکی بود که از بخت بد با کشاورز پیر و تنبلی زندگ می کرد. اردک همه کارهای مزرعه را می کرد. کشاورز تمام روز توی تخت می ماند. او مدام فریاد می زد: «کارها رو به راه است؟». اردک جواب می داد: «کواک! ». اردک بیچاره گوسفند ها را از تپه پایین می آورد، مرغ ها را توی مرغ دانی می کرد و ... کشاورز مدام فریاد می زد: «کارها رو به راه است؟». اردک جواب می داد: «کواک! »

ادامهٔ نوشته ...
گوزن شاخدار فایده اش چیه؟

گوزن شاخدار فایده اش چیه؟

پسر بچه‌ای به نام جک در جنگل با گوزنی دوست می‌شود و او را با خود به خانه می‌برد. مادرش می‌گوید: "به شرطی می توانی اورا پیش خودت نگه داری که فایده‌اش را پیدا کنی". جک و گوزن راه های مختلفی را امتحان می‌کنند اما هر بار گوزن کارها را خراب می کند، مادر عصبانی می‌شود و او را بیرون می‌کند، اما … .

ادامهٔ نوشته ...
بر بال های صلح

بر بال های صلح

بر بال های صلح به کجا می توان رفت؟

رضی هیرمندی که پیش از این مجموعه ای از آثار سیلوراستاین و ۱۵ کتاب قصه از دکتر زیوس و نیز قصه هایی از مارتین وادل و رولد دال را برای کودکان ترجمه کرده، این بار سراغ کتابی رفته است که حدود ۶۰ شاعر، نویسنده و تصویرگر از سراسر جهان دست به دست هم داده اند و آن را از کار در آورده اند.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام