نوشته‌های مرتبط با: مارتین چاترتون

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «مارتین چاترتون» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
بیلی زباله جمع کن

بیلی زباله جمع کن

"این عکسی از کثیف ترین شهر کشور است.... این شهر با بیش از پانصد رای از طرف افرادی که قبلا در آنجا بودند، بالاترین مقام را آورد.... بیلی شوکه شده بود. این خبر چقدر برای شهر وحشتناک و خجالت آور بود!

ادامهٔ نوشته ...