نوشته‌های مرتبط با: متل آهای آهای آب اومد

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «متل آهای آهای آب اومد» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
متل مرغ زرد پا کوتاه

متل مرغ زرد پا کوتاه

متل مرغ زرد پا کوتاه (ترانه مسجد سلیمان)

آهای آهای آب اومد

کدوم آب؟

همون آب که تش خاموش کرد.

کدوم تش؟

همون تش که چوب روشن کرد.

کدوم چوب؟

ادامهٔ نوشته ...