نوشته‌های مرتبط با: متل ایرانی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «متل ایرانی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
لی لی، لی لی حوضک

لی‌لی، لی‌لی حوضک

لی‌لی، لی‌لی حوضک

لی‌لی، لی‌لی حوضک شعر-متل‌های قدیمی است که در هر منطقه به طور متفاوتی روایت ‌می‌شود.

ادامهٔ نوشته ...
دختر دارم انار و به

دختر دارم انار و به

دختر دارم انار و به برگرفته از کتاب جم جمک برگ خزون (ثمینه باغچه بان)

دختر دارم انار و به !

چادر زده کنار ده،

به کس کسونش نمی‌دم،

به همه کسونش نمی‌دم،

به راه دورش نمی‌دم، 

ادامهٔ نوشته ...
ای داد و بیداد

متل ای داد و بیداد

متل ای داد و بیداد

ای داد و بیداد!

تخمه بو می داد.

به همه می داد،

به من نمی داد،‌ ادامهٔ نوشته ...