نوشته‌های مرتبط با: متل های ایرانی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «متل های ایرانی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
جم جمک برگ خزون

متل جم‌جمک برگ خزون

متل جم‌جمک برگ خزون از افسانه شعبان‌نژاد

جم‌جمک برگ خزون

مادرم زینت خاتون، 

گیس داره قد کمون،‌

از کمون بلندتره، 

ادامهٔ نوشته ...