متل کهن

لی لی، لی لی حوضک
لی‌لی، لی‌لی حوضک لی‌لی، لی‌لی حوضک شعر-متل‌های قدیمی است که در هر منطقه به طور متفاوتی روایت ‌می‌شود. لی‌لی، لی‌لی حوضک گنجیشکه اومد آب بخوره افتاد تو حوضک این یکی درش اورد این یکی آبش داد این یکی نونش داد این یکی گفت: کی هلش داد؟ این یکی گفت: منِ منِ کله گنده متل‌های دیگر کودکانه در وبلاگ...
متل خره خراطی می‌کرد
متل خره خراطی می‌کرد (متل یزدی)  یک روزی بود و روزگاری، پشت خونه ما یک گودالی، موش ماسوره می‌کرد، بچه موش ناله می‌کرد، شتر نمد مالی می‌کرد، خره خراطی می‌کرد، گاو گو بازی می‌کرد، اسب عصاری می‌کرد، فیل اومد سیل و تماشا، پاش لیزید و افتاد تو چا، گفت: چه کنم، چاره کنم، نیم من گوش قلیه کنم،...
دختر دارم انار و به
دختر دارم انار و به برگرفته از کتاب جم جمک برگ خزون (ثمینه باغچه بان) دختر دارم انار و به ! چادر زده کنار ده، به کس کسونش نمی‌دم، به همه کسونش نمی‌دم، به راه دورش نمی‌دم،  به مرد پیرش نمی‌دم، به بی سوادش نمی‌دم، به کسی می‌دم که کس باشه، بنده قباش اطلس باشه،  سیصد تومن کیسش باشه!  روزی باشه...
ای داد و بیداد
متل ای داد و بیداد ای داد و بیداد! تخمه بو می داد. به همه می داد، به من نمی داد،‌ وقتی که می داد، مغزشُ‌ می خورد،‌ پوستاشو می داد! منم تخمه مو، وقتی بو بدم،‌ به او نمیدم، اگرم بدم، پوستاشو میدم! پوستاشو میدم! متل‌های دیگر را در ادامه بخوانید متل خره خراطی می‌کرد (متل یزدی) متل دویدم و...