مجله قلک

بهترین های قلک، نبات کوچولو و رشد کودک خرداد ماه 
در این گزارش بخش های خوب سه نشریه ی قلک شماره ۲۳، نبات کوچولو شماره ۵۶ و رشد کودک شماره ۹ از دید گروه بررسی نشریات شورای کتاب کودک معرفی شده است. قلک شماره ۲۳  داستان عنوان: جغد جذاب درخت کاجنویسنده: سید نوید سید علی اکبرتصویرگر: سارا طبیب زاده چشم های جناب جغد ضعیف شده و او نمی تواند چیزهای ریز را...