مجموعه داستان های زیر آب

ماهی بی‌قرار
کتاب «ماهی بی‌قرار» داستان بچه‌ماهی پرانرژی و بازیگوشی به نام تیدلر است که هیجان کشفِ جهان اطراف‌اش را دارد. کنجکاوی‌های تیدلر و سوال‌های بی‌انتهایش او را درگیر ماجراهایی می‌کند. نویسنده در این کتاب جسارت کشف کردن و تجربه‌ ماجراجویی را می‌آموزد. تیدلر در طول داستان با ماجرای غیرمنتظره‌ای درگیر می‌...