نوشته‌های مرتبط با: محمدرضایی نیا

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «محمدرضایی نیا» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
تفاوت‌‌های انسان‌ها و احترام به آن را به کودکان بیاموزیم!

تفاوت‌‌های انسان‌ها و احترام به آن را به کودکان بیاموزیم!

این مطلب برای آموختن تفاوت‌ها و احترام به انسان‌ها، در خانه و مدرسه مناسب است. خواندن آن به آموزگاران و والدین پیشنهاد می‌شود.

استادیوم فوتبال آزادی می تواند۱۰۰هزار نفر را در خود جای دهد، آیا شما می توانید برادر خود را از میان اینهمه افراد تشخیص دهید؟ بدون تردید.

ادامهٔ نوشته ...