نوشته‌های مرتبط با: محمدرضا جواهری

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «محمدرضا جواهری» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

برترین راهنماهای موزه در کتابخانه و موزه ملی ملک برای قصه‌پردازی آثار

چهارمین دوره «مسابقه راهنمایان موزه» با موضوع «قصه‌پردازی برای آثار» در روزهای ١١ و ١٢ اسفند ١٣٩٣ خورشیدی در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد.

ادامهٔ نوشته ...