نوشته‌های مرتبط با: محمد ابراهیم اقلیدی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «محمد ابراهیم اقلیدی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
آخرین گودال

آخرین گودال

همه ‌اش تقصیر آن جد خوک‌ دزد بی‌بو و خاصیت بود، وگرنه استنلی یلنتس با آن هیکل چاق در مدرسه مسخره نمی‌شد، به خاطر جرمی که مرتکب نشده بود به این اردوگاه لعنتی نمی‌آمد، هر روز در گرمای طاقت‌‌فرسا، یک گودال عمیق نمی‌کند و از همه مهم‌‌تر در حالتی‌ که توی یک گودال، بدون حرکت ایستاده است ثانیه ثانیه منتظر مرگ نبود.... اما در همین لحظه او خوشبخت‌‌ترین نوجوان در سرتاسر تگزاس بود.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام