محمد رضا بایرامی

گرگ ها از برف نمی ترسند
یوسف و فتاح از اهالی روستای ایران "دره سی"روستایی دور افتاده در حوالی سرعین از توابع اردبیل هستند. سارا خواهر فتاح قرار است بعد از عید عروسی کند و از ده برود و فتاح هم امیدوار است پس از او خود را از این روستای دور افتاده نجات دهد. آن دو با خبر می شوند که آبشار قوشا بولاغ بخاطر سرمای شدید زمستان یخ...