نوشته‌های مرتبط با: مدیریت بحران وقوع زلزله

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «مدیریت بحران وقوع زلزله» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
هنگام وقوع بحران و بلایای طبیعی چگونه با کودکان رفتار کنیم

هنگام وقوع بحران و بلایای طبیعی چگونه با کودکان رفتار کنیم

پس از وقوع بحران و بلایای طبیعی، اغلب والدین سردرگم هستند که باید درباره آن با کودک خود صحبت کنند یا اتفاقات پیش‌آمده را از او پنهان کنند.

ادامهٔ نوشته ...