نوشته‌های مرتبط با: مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
همایش دو روزه‌ی «با من بخوان» برگزار می‌شود

همایش دو روزه‌ی «با من بخوان» برگزار می‌شود

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، نخستین همایش دو روزه‌ی «با من بخوان» را در محل سالن همایش سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی ایران برگزار می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...