نوشته‌های مرتبط با: مسابقه تصویرگری براتیسلاوا

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «مسابقه تصویرگری براتیسلاوا» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
آثار ایرانی راه یافته به مسابقه‌ی تصویرگری براتیسلاوا ۲۰۱۷ اعلام شدند

آثار ایرانی راه یافته به مسابقه‌ی تصویرگری براتیسلاوا ۲۰۱۷ اعلام شدند

هیات داوران مسابقه‌ی تصویرگری براتیسلاوا ۲۰۱۷ در ایران، آثار ۱۵ تصویرگر ایرانی را برای ارسال به این رقابت انتخاب کردند.

ادامهٔ نوشته ...