نوشته‌های مرتبط با: مصاحبه با لیلا نامداری

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «مصاحبه با لیلا نامداری» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
گفت‌وگو با لیلا نامداری، مربی و ترویج‌گر کتاب کودک

گفت‌وگو با لیلا نامداری، مربی و ترویج‌گر کتاب کودک

لیلا نامداری اکنون مربی، آموزگار و ترویج‌گر کتاب کودک است. کار با کتاب و کودک را می‌شناسد. کتابک با هدف آشنایی با ترویج‌گرانی که بار اصلی گسترش ادبیات کودکان را در نهاد خانواده و آموزشگاه برعهده دارند، با ایشان گفت‌وگویی انجام داده است.

ادامهٔ نوشته ...