نوشته‌های مرتبط با: مطالعات ادبیات کودک

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «مطالعات ادبیات کودک» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
شانزدهمین دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات ادبیات کودک» منتشر شد

شانزدهمین دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات ادبیات کودک» منتشر شد

شانزدهمین دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک (سال هشتم، شماره‌ی دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۶) با ۱۹۰ صفحه دربرگیرنده هشت مقاله پژوهشی نیمه دوم فروردین‌ماه ۱۳۹۷ منتشر شد.

ادامهٔ نوشته ...
یازدهمین شماره مطالعات ادبیات کودک منتشر شد

یازدهمین شماره مطالعات ادبیات کودک منتشر شد

یازدهمین دوفصل‌نامه‌ی علمی و پژوهشی «مطالعات ادبیات کودک» (سال ششم، شماره‌ی اول، بهار و تابستان ۱۳۹۴) با هشت عنوان‌ مقاله‌ و ۲۳۴ صفحه منتشر شد:

رویکرد موضوعی مقاله‌های این شماره‌ی مجله «مطالعات ادبیات کودک»، تصویرگری در کتاب‌های کودکان و پیوند آن با متن ادبی است.

ادامهٔ نوشته ...
دهمین شماره دوفصل‌نامه علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک منتشر شد

دهمین شماره دوفصل‌نامه علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک منتشر شد

دومین شماره از پنجمین سال نشریه «مطالعات ادبیات کودک» (پاییز و زمستان ١٣٩٣) در صدونود صفحه در روزهای نخست اردیبهشت ماه ١٣٩۴ منتشر شد.

ادامهٔ نوشته ...
گزارش نشست ترویج کتابخوانی و مجله های تخصصی ادبیات کودکان در کتابخانه کانون

گزارش نشست ترویج کتابخوانی و مجله های تخصصی ادبیات کودکان در کتابخانه کانون

بیست و هشتمین نشست تخصصی ترویج کتابخوانی با موضوع مجله های تخصصی درباره کودک و نوجوان و ترویج کتابخوانی با حضور خسرو آقایاری و دکتر سعید حسام پور در کتابخانه ی مرجع برگزار شد.

ادامهٔ نوشته ...
 شماره جدید دوفصل نامه علمی پژوهشی "مطالعات ادبیات کودک" منتشر شد

شماره جدید دوفصل نامه علمی پژوهشی "مطالعات ادبیات کودک" منتشر شد

 
هفتمین شماره  دوفصل نامه علمی پژوهشی "مطالعات ادبیات کودک"، بهار و تابستان ۱۳۹۲ منتشر شد.
ادامهٔ نوشته ...
چهارمین شماره نشریه مطالعات ادبیات کودک منتشر شد

چهارمین شماره نشریه مطالعات ادبیات کودک منتشر شد

چهارمین شماره از دوفصلنامه ی علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک در ۱۶۸ صفحه منتشر شد.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام