نوشته‌های مرتبط با: معلول

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «معلول» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
شخصیت‌های توان‌یاب در کتاب‌های کودکان

شخصیت‌های توان‌یاب در کتاب‌های کودکان

پیشنهادهایی برای نویسندگان، تصویرگران و ناشران

کتاب‌ها باید بازتاب‌دهنده تنوع جامعه باشند. از هر شش کودک، یک کودک نیازهای آموزشی ویژه دارد، ولی کتاب‌هایی که ما به آن‌ها ارائه می‌دهیم، چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.

ادامهٔ نوشته ...
فلسفه معلولیت از مدل طبی تا اجتماعی

فلسفه معلولیت از مدل طبی تا اجتماعی

دکتر حسین شیخ‌رضایی: «فرد معلول کسی است که میزان سلامت او پایین‌تر از خط سلامت افراد طبیعی قرار می‌گیرد.»

ادامهٔ نوشته ...
گفت‌وگو با وحید رجبلو، شهروندی با وضعیت ویژه

گفت‌وگو با وحید رجبلو، شهروندی با وضعیت ویژه

برای من، نوع نام مهم نیست، نوع نگاه مهم است!

او، این چهره و این شهروندی که در تصویر می‌بینید، وحید رجبلو است. به راستی او را چه بنامیم؟

ادامهٔ نوشته ...