مفهوم مرگ

فراتر از یک رویا
کتاب «فراتر از رویا» داستان درباره پسر بچه‌ای است که پیش از به دنیا آمدن‌اش، خواهر بزرگ‌ترش را از دست داده است اما هنوز پدر و مادر سوگوار او هستند و غم در خانه جا خوش کرده است. شبی دخترک به دیدار برادرش می‌آید و او را به گورستان جایی که به خاک سپرده شده است، بیمارستانی که پیش از مرگش در آن بستری...