مفهو م بازی

همایش ارتقاء هوش کودک و بازی های کودکانه
همایش ارتقاء هوش کودک و بازی های کودکانه که پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۴ در دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران برگزار می شود، به ارائه این دستاوردها اختصاص دارد. در این همایش که با سخنرانی استاد ممتاز دانشگاه، دکتر غلامعلی افروز آغاز می شود به مفهوم بازی، نقش آن در زندگی کودک و آموزش بازی های کودکانه با...