نوشته‌های مرتبط با: با من بخوان در جیرفت کرمان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «با من بخوان در جیرفت کرمان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
سپهر خیال دخترک کویر- جیرفت - هوکرد

سپهر خیال دخترک کویر

شاید داستان «گاوهای آرزو»، نوشته‌ی محمدهادی محمدی را خوانده باشید. در این صورت، «دونا» - پسر بچه‌ی روستا - را به خاطر خواهید آورد. همان پسربچه‌ای که مصائب پیرامون‌اش را با پرواز شیرین خیال در آسمان هفتم می‌زدود و تلخی‌های زندگی‌اش را به شهد خیال درمی‌آمیخت.

ادامهٔ نوشته ...