مهرپروین

موسسه خیریه و نیکوکاری مهرپروین
موسسه خیریه و نیکوکاری مهرپروین فعالیت خود از ابتدای سال ۱۳۸۸ آغاز کرده است. در طول این مدت (از فروردین ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۹۳) تعداد  ۱۴۲۹ نفر  زن، کودک و نوجوان به عضویت این موسسه درآمده اند، که این تعداد شامل زنان سرپرست خانوار ، فرزندان آنان و زنان و فرزندان غیر مدجوی ساکن منطقه طرشت و حومه هستند....