نوشته‌های مرتبط با: مهری لاهوتی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «مهری لاهوتی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
طوطی و بقال

طوطی و بقال

آقا نبات، طوطی شیرین زبانی است در مغازه عمو بقال، که هم موجب خوشحالی مشتری های بزرگسال است و هم کودکان. در بقالی به آقا نبات هم خوش می گذرد زیرا همه او را دوست دارند. اما روزی به سبب بازیگوشی و بی توجهی آقا نبات، شیشه روغن می افتد و می شکند و دردسر ساز می شود و آن محیط شاد و خوش بقالی از بین می رود.

ادامهٔ نوشته ...