مهین جواهریان

کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری چهلمین سال فعالیت خود را جشن گرفت
جشن چهل سالگی کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روز سه شنبه ۳ اردیبهشت ماه با حضور جمعی از نویسندگان، تصویرگران، مترجمان، پژوهشگران و مسئولان و مدیران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان برگزار شد. در جشن چهل سالگی کتابخانه مرجع کانون پرورش...