نوشته‌های مرتبط با: مواد بازیافتی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «مواد بازیافتی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
قلعه سازی با دور ریختنی ها و آشنایی با دانش هندسه

قلعه سازی با دور ریختنی ها و آشنایی با دانش هندسه

در این فعالیت کودکان با انجام یک فعالیت هنری با مفهوم بازیافت و مفاهیم پایه ریاضی آشنا می شود.

ادامهٔ نوشته ...