موزه کودکان و نوجوانان

موزه کودکان و نوجوانان شهر بادن سوییس
هر کودک یک مجزه است ... زندگی ما از آغاز تا پایان چنین است: دررحم مادر، شیرخوارگی، کودکی، نوجوانی و بزرگسالی. کودک وارد هر یک از مراحل زندگی که می‌شود تجربیاتی به دست می‌آورد که برخی از این تجربیات قابل پیش بینی است. دو نیروی اصلی باید در کودکان تقویت شود: حس کنجکاوی که کودک را به سوی استقلال...
موزه ی کتاب های تصویری در قصر ویسم
موزه ی کتاب های تصویری در قصر ویسم تنها موزه درنوع خود، در اروپاست که به جمع آوری کتاب های تصویری قدیمی و جدید و هنری می پردازد. در سال ۱۹۸۲، ویلهم آلسلبن Wilhelm Asleben، یکی از بازرگانان شهر ترویسدورف Troisdorf، مجموعه ی خود را که شامل ۳۰۰ طراحی و کتاب تصویری قدیمی، چاپ های سنگی، کنده کاری روی...