موسسه دوستان آشنا

کارگاه‌‌های فلسفه برای کودکان موسسه دوستان آشنا برگزار می‌شود
موسسه دوستان آشنا کارگاه‌های فلسفه برای کودکان، کارگاه فرزندپروری مبتنی بر تحلیل مفاهیم با والدین و کارگاه تربیت مربی مبتنی بر تسهیلگری فلسفه برای کودکان را روزهای پنجشنبه برگزار می‌کند. این کارگاه‌ها را سحر سلطانی، تسهیلگر فلسفه برای کودکان و دانشجوی دکتری فلسفه تربیت دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند...
دخانه دوستان آشنا روز پنجشنبه ٢١ اسفندماه کارگاه نوروزی ساخت نماد سال ١٣٩۴ (بز) را برای کودکان و نوجوانان برگزار می کند. در این کارگاه کودکان افزون بر یادگیری ساخت نماد، صبحانه می خورند و در فضای باز بازی می کنند. زمان: از ساعت ٩ صبح تا ١٢ ظهر نشانی:میرداماد، نفت جنوبی، خیابان تابان، پلاک١١...
دوره‌های ادبیات و هنر مؤسسه خانه دوستان آشنا برای کودکان و خانواده ها
مؤسسه خانه دوستان آشنا دوره‌های "ادبیات و هنر" را برای گروه‌های سنی مختلف برگزار می کند.   نام کارگاه گروه سنی زمان برگزاری تاریخ آغاز کارگاه ۱ کارگاه مادر و کودک گروه سنی پیش از دبستان ۳ تا ۶ سال پنجشنبه ها از ساعت ١١ -١٢صبح از تاریخ ٢۵ دی ماه ١٣٩٣...