نوشته‌های مرتبط با: موسسه چهارباغ

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «موسسه چهارباغ» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
موزه ای با پرده های گلدار برای کودکان و بزرگسالان!

موزه ای با پرده های گلدار برای کودکان و بزرگسالان!

نزدیک به ۱۲۰ اسباب بازی و عروسک خیمه شب بازی، به تازگی خانه ای برای خود یافته اند- خانه جعفر علامه فیضی، روحانی و شاعر اواخر دوره قاجار در شهر کاشان- خانه ای با پستوها و اتاق هایی تو در تو که فضای مناسبی برای موزه اسباب بازی و عروسک های خیمه شب بازی است.

ادامهٔ نوشته ...