موسسه ‍‍پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

نقش آذر یزدی در پی ریزی ادبیّات کوکان ایران
سال‌هاست که کودکان و نوباوگان دیروز و امروز ایران با نام استاد مهدی آذر یزدی آشنایند. نامی که با رؤیاها و خاطرات خوش کودکی آن‌ها همراه شده و با نام قصّه‌های ایرانی پیوند خورده است. این نام، همان قدر برای کودکان و نوجوانان آشناست که برای بزرگان و اهل قلم، زیرا زمانی با «قصّه‌های خوب برای بچّه های...