نوشته‌های مرتبط با: میرزاعلی‌خان‌امین‌الدوله

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «میرزاعلی‌خان‌امین‌الدوله» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
میرزا حسن رشدیه

میرزا حسن رشدیه

حسن رشدیه پایه گذار آموزش و پرورش نو در ایران است. او در سال ۱۲۲۹ در محله ی چرنداب تبریز به دنیا آمد. پدرش حاج میرزا‌ مهدی ‌تبریزی از روحانیان خوشنام تبریز بود.

ادامهٔ نوشته ...