ناصر یوسفی

کتاب‌خانه ‌مرجع کانون و نمایش کتاب‌های برگزیده کلاغ سفید
کتاب‌های برگزیده «کلاغ سفید»، عنوان نمایشگاه ویژه ماه دی کتاب‌خانه ‌مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. در این نمایشگاه ۶۰ عنوان کتاب‌های برگزیده ایرانی در سال‌های ١٩٩۵ تا ٢٠١۴، به نمایش گذاشته شده است. «قصه‌های گنجشکی» اثر ناصر یوسفی، «مربای شیرین» از هوشنگ مرادی کرمانی، «کفش‌های آهنی»...
کتاب کودک و نوجوان: نمکی
نمکی دختر کنجکاو و مهربان قصه با مادرش در خانه ای زندگی می کند که هشت در دارد. نمکی مجبور است هر شب هشت در را ببندد. اما، نمی داند چرا؟ هر گاه از مادرش سبب را می پرسد جواب های جور را جور می شنود: غول بی شاخ و دم می آید، عجیبان غریبان می آید.....  روزی نمکی تصمیم می گیرد یک در را نبندد. به این ترتیب...
کتاب کودک و نوجوان: نخودی
یکی بود یکی نبود. زن و شوهری در آرزوی داشتن فرزندی بودند. یک روز از میان نخودهای خیس خورده آش ناگهان نخودی، جان می گیرد و فرزند آن ها می شود. نخودی برای گرفتن حق و حقوق پدر و مادرش به جنگ پادشاه می رود. دوست های خیالی اش که از جانداران و پدیده های طبیعی مثل رودخانه، شیر ،آتش و زنبور هستند در این...
کتاب کودک و نوجوان: نبات خانومی
روزی روزگاری نبات خانومی دختر با هوش، دانا و شجاع قصه به همراه دوستانش به جنگل می روند تا هیزم جمع کنند. اما هنگام برگشت به خانه راه را گم می کنند و سر از خانه دیو در می آورند. هنگامی که نبات خانمی می فهمد دیو قصد خوردن آنها را دارد برای نجات خود و دوستانش دست به کار می شود و با دانایی و زیرکی خود...
کتاب کودک و نوجوان: رویکردهای آموزشی در کار با کودکان خردسال
این کتاب به نوشته ی مولف و مترجم در پیش گفتار کتاب "محصول فرآیندی است که از یک سو به مطالعات و تحققیقات اودر حوزه ی تخصصی روان شناسی و آموزش و پرورش در مراکز علمی و پژوهشی...و از سوی دیگرمرتبط با تجربه های مستقیمی است که در کار باکودکان درسطوح مختلف تجربه کرده و با پشتوانه ی پژوهش گاه هایی همچون...
گنجشک اشی مشی
آیا شما گنجشک اشی مشی را می شناسید؟ داستان او را در دوران کودک شنیده اید؟ دخترک هم نمی داند، پس باید بپرسد. او از یک گنجشک معمولی سئوال می کند. اما او هم اشی مشی را نمی شناسد! ا گنجشک به راه می افتد و از دیگران می پرسد ولی مثل اینکه کسی نمی خواهد چیزی به او بگوید و حتی بعضی ها سعی می کنند او را از...