نوشته‌های مرتبط با: نخستین همایش دوسالانه با من بخوان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «نخستین همایش دوسالانه با من بخوان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
هسته‌ای کاشته‌ایم با امید دگرگونی وضعیت نابسامان کودکانی که دیده نمی‌شوند

هسته‌ای کاشته‌ایم با امید دگرگونی وضعیت نابسامان کودکانی که دیده نمی‌شوند

زهره قایینی، سرپرست برنامه‌ی ترویج کتابخوانی «با من بخوان» و مدیر موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در نخستین روز همایش «با من بخوان»، سخنرانی خود را با محور اصلی کودکان محروم و کودکان مناطق دوردست برای حاضران در این همایش ارائه داد.

ادامهٔ نوشته ...