ندا عظیمی

من همانم، من همانم (بریل)
"من همانم ، من همانم" کتابی است که با نظر کارشناسان و صاحب‌نظران آموزش و پرورش کودکان استثنایی برای استفاده و مطالعه کودکان نابینا مناسب شناخته شده و با خط مخصوص نابینایان (بریل) به چاپ رسیده است. مادران و پدرانی که فرزند نابینا دارند و مربیان و آموزگارانی که به آموزش و پرورش این کودکان مشغولند، می...
من همانم، من همانم
"حاج بابا" پیرمرد تنهایی است. او در خانه اش همدم و مونسی ندارد. تنها صدای آواز جیرجیرک است که او را سرگرم می کند و از تنهایی و بی حوصلگی نجات می دهد. جیرجیرک هر روز روی عصای پیرمرد می نشیند و با او همراه می شود. آن ها با هم به پارک می روند. پیرمرد روی نیمکت می نشیند و هوا می خورد و جیرجیرک لای علف...