نوشته‌های مرتبط با: نشریه تخصصی تئاتر کودک و نوجوان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «نشریه تخصصی تئاتر کودک و نوجوان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
شانزدهمین شماره فصل‌نامه «روشنان پژوهش» با رویکرد ادبیات نمایشی و تئاتر کودک و ن

شانزدهمین شماره فصل‌نامه «روشنان پژوهش» با رویکرد ادبیات نمایشی و تئاتر کودک و نوجوان منتشر شد

شانزدهمین شماره فصل‌نامه «روشنان پژوهش»، نشریه‌ی تخصصی ادبیات کودک و نوجوان، بهار و تابستان ۱۳۹۲، با رویکرد به موضوع «ادبیات نمایشی» و تئاتر کودک و نوجوان از سوی معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به سردبیری خسرو آقایاری در ۲۲۴ صفحه چاپ و منتشر شد.

ادامهٔ نوشته ...
 تجیر، نشریه تخصصی تئاتر کودک و نوجوان  منتشر شد

تجیر، نشریه تخصصی تئاتر کودک و نوجوان منتشر شد

به تازگی فصلنامه ای با رویکرد تحلیلی – پژوهشی در حوزه ی تئاتر کودک و نوجوان از سوی مرکز ملی استیژ، سازمان بین المللی تئاتر برای کودک و نوجوان، و با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.

ادامهٔ نوشته ...