نوشته‌های مرتبط با: نظام اجتماعی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «نظام اجتماعی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
سالار مگسها

سالار مگسها

کتاب «سالار مگسها» سرگذشت گروهی پسربچه است که بر اثر یک سانحه هوایی در جزیره‌ای متروک، واقع در اقیانوس آرام، بدون سرپرست رها می‌شوند.

ادامهٔ نوشته ...