نوشته‌های مرتبط با: نقش عروسک و هنرهای نمایشی در آموزش

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «نقش عروسک و هنرهای نمایشی در آموزش» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
نشست نقش عروسک و هنرهای نمایشی در آموزش

نشست نقش عروسک و هنرهای نمایشی در آموزش

نشست نقش عروسک و هنرهای نمایشی در آموزش سه شنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۷ در آموزش انجمن پژوهش های آموزشی پویا برگزار می‌شود.

ادامهٔ نوشته ...