نوشته‌های مرتبط با: نمایشگاه خیریه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «نمایشگاه خیریه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
نمایشگاه کارهای دستی زنان و دختران در مرکز کارآفرینی ماندگار

نمایشگاه کارهای دستی زنان و دختران در مرکز کارآفرینی ماندگار

مرکز کار آفرینی ماندگار نمایشگاه صنایع دستی از کارهای زنان و دختران این مرکز برگزار می کند.

ادامهٔ نوشته ...
نمایشگاه کارهای زنان و دختران مرکز کار آفرینی ماندگار تمدید شد

نمایشگاه کارهای زنان و دختران مرکز کار آفرینی ماندگار تمدید شد

 نمایشگاه کارهای زنان و دختران مرکز کارآفرینی ماندگار محله دروازه غار تهران تمدید شد.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام