نوشته‌های مرتبط با: نمایشگاه خیریه

نمایشگاه خیریه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «نمایشگاه خیریه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
نمایشگاه کارهای دستی زنان و دختران در مرکز کارآفرینی ماندگار

نمایشگاه کارهای دستی زنان و دختران در مرکز کارآفرینی ماندگار

مرکز کار آفرینی ماندگار نمایشگاه صنایع دستی از کارهای زنان و دختران این مرکز برگزار می کند.

ادامهٔ نوشته ...
نمایشگاه کارهای زنان و دختران مرکز کار آفرینی ماندگار تمدید شد

نمایشگاه کارهای زنان و دختران مرکز کار آفرینی ماندگار تمدید شد

 نمایشگاه کارهای زنان و دختران مرکز کارآفرینی ماندگار محله دروازه غار تهران تمدید شد.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام