نوآوری در آموزش

کتاب کودک و نوجوان: نوآوری آموزشی در جمهوری کره
در این کتاب تغییر و تحولات در آموزش جمهوری کره طی ده سال (۱۹۶۳-۱۹۷۲) بررسی شده است. این مطالعه که به دو موضوع اصلی از بخش های مختلف نوآوری می پردازد، توسط دکتر یونگ دوگ لی مدیر موسسه کره ای برای توسعه آموزش در سئول تهیه شده است. در بخش اول به نوآوری در زمینه سیاست ملی آموزش در جمهوری کره می پردازد...
کتاب کودک و نوجوان: نوآوری آموزشی در اندونزی
این کتاب که توسط گروهی از مسئولان اداره توسعه آموزش، وابسته به وزارت آموزش و فرهنگ اندونزی نگارش شده است و اصلاحات انجام شده در برنامه ی آموزشی کشور اندونزی از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۶۹ را بررسی می کند. این کتاب شامل تجربیات و اصلاحاتی است که با موفقیت در برنامه ی آموزشی اندونزی انجام شده است و همچنین به...