نوجوانان و اعتماد به نفس

چشم های لیندا
کتاب «چشم‌های لیندا» داستان پسرکی به نام جواکین است که اعتماد به نفس از دست رفته‌اش را از طریق عشق به یک کره اسب بازمی‌یابد. جواکین پسری هشت‌ساله است که بر اثر یک بیماری ناشناخته نابینا می‌شود. جواکینِ نابینا غمگین و افسرده است، از خانه بیرون نمی‌رود و تنها سرگرمی‌اش گوش‌دادن به قصه‌های مادربزرگ...
دستیار ماما
کتاب «دستیار ماما» داستانی است درباره خودباوری و اعتماد به نفس و هویت‌یابی. داستان این که چگونه دختری بی‌نام، بی‌پناه و یتیم با کمک توانمندی‌هایش شغل و جایگاهی برای خود می‌یابد. در یک شب یخبندان، دختری که نه خانه‌ای داشت و نه پدر و مادری که نامی ندارد و او را «تحفه» صدا می‌کنند، در گرمای توده‌ پهن...
کتاب های کودک و نوجوان: ژولیت، ملکه قلب ها
ژولیت ملکه‌ی قلب‌ها، پنجمین کتاب از مجموعه‌ی ماجراهای فروشگاه جادویی است. این فروشگاه هر بار چیزی به خریداران می‌فروشد که زندگی‌شان را به کل زیر و رو می‌کند. این بار نوبت ژولیت است؛ دختری خجالتی و کم رو که به او لقب «مسخره‌ی مکش مرگ ما» داده‌اند. ژولیت آن‌قدر خجالتی است که وقتی کسی او را دست می‌...
آبشار یخ
سالویگ که فرزند وسطی و دومین دختر پادشاه است، نه چهره ی زیبایی دارد که همانند خواهرش با ازدواج خود به سرزمین‌ها و قدرت پدرش بیفزاید و نه همچون برادرش آینده سرزمین‌شان در دست‌های اوست.  اما با درگرفتن جنگ بین کشور آن‌ها و کشور دیگر، پدر او را به همراه خواهر زیبا و برادر ولیعهدش، به قلعه‌ای میان کوه‌...
کتاب کودک و نوجوان: چه طور وقتی هیچ حسابمان می کنند زنده بمانیم؟
چه طور وقتی هیچ حساب مان می کنند زنده بمانیم؟ کتابی است برای دخترها و پسرهای یازده، دوازده ساله ای که از بزرگ شدن می ترسند یا از بی عرضگی خودشان کلافه اند یا فکرمی کنند اگر در اولین تلاش موفق نشوند، آدم خنگ و کودنی هستند یا این که سر و قیافه شان را دوست ندارند یا... امانوئل ریگون و سیلوی بوسییر...