نوجوانان و شادی

تاثیرپذیری (خودت باش)
وقتی کم‌کم از سن کودکی بیرون می‌آییم، پذیرفته شدن در جمع دوستان یکی از مهم‌ترین مسائلی است که فکر ما را مشغول می‌کند. اگر از طرف دوستان مدرسه طرد شویم، ممکن است روزهای طولانی غمگین باشیم، حتی حوصله رفتن به مدرسه را نداشته باشیم و لذت درس خواندن را فراموش کنیم. آیا باید تمامی گروه های همسالان ما را...
تا حالا یک دلقک واقعی را از نزدیک دیده اید؟ فکر می کنید دلقک ها چه طور آدم هایی هستند؟ یک آدم معمولی که فقط لباس های عجیب و غریب می پوشد و کارهای خنده دار می کند؟ یا آدم عجیب وغریبی که در میان آدم های معمولی زندگی می کند و گاهی کارهای دلقکی می کند؟ فکر می کنید دلقک ها خودشان هم از ته دل شاد هستند؟...
نوجوانان شاد کمتر به مواد مخدر گرایش پیدا می کنند
هر چه کودکان و نوجوانان شادتری داشته باشیم گرایش آن ها به مواد مخدر را کم تر می کنیم. این باور دکتر مجید صفاری نیا، رئیس هیئت مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران است. او در گفت و گو با سایت سلامت نیوز گفته که سن اعتیاد به عواملی مانند مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانی بستگی دارد و با تخلیه...