نوشته‌های مرتبط با: نویسنده ایرانی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «نویسنده ایرانی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
میترا بیات

میترا بیات

من درخت تاکم

من در باغی پر از تاک زاده شدم. در خانه‌ای که رو به تاکستان و سپیدارهای بلند بود بزرگ شدم.

ادامهٔ نوشته ...
منصور یاقوتی

منصور یاقوتی

منصور یاقوتی داستان‌نویس، شاعر و منتقد ادبی، ۵ اسفند ۱۳۲۷در یکی از روستاهای کرمانشاه به نام «کیوه‌نان» زاده شد. دوره‌ی دبستان را در مدرسه‌ی داریوش کرمانشاه و دوره‌ی دبیرستان را در مدرسه‌ی کزازی گذراند و دیپلم ادبی گرفت. سپس وارد سپاه دانش شد.

ادامهٔ نوشته ...