نوشته‌های مرتبط با: نویسندگان کودک

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «نویسندگان کودک» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
منصور یاقوتی

منصور یاقوتی

منصور یاقوتی داستان‌نویس، شاعر و منتقد ادبی، ۵ اسفند ۱۳۲۷در یکی از روستاهای کرمانشاه به نام «کیوه‌نان» زاده شد. دوره‌ی دبستان را در مدرسه‌ی داریوش کرمانشاه و دوره‌ی دبیرستان را در مدرسه‌ی کزازی گذراند و دیپلم ادبی گرفت. سپس وارد سپاه دانش شد.

ادامهٔ نوشته ...