نیاز ویژه

شخصیت‌های توان‌یاب در کتاب‌های کودکان
پیشنهادهایی برای نویسندگان، تصویرگران و ناشران کتاب‌ها باید بازتاب‌دهنده تنوع جامعه باشند. از هر شش کودک، یک کودک نیازهای آموزشی ویژه دارد، ولی کتاب‌هایی که ما به آن‌ها ارائه می‌دهیم، چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. در این نوشته توصیه‌هایی برای نویسندگان و تصویرگران آمده است تا گوناگونی واقعی جامعه را...