نوشته‌های مرتبط با: ن‍س‍ری‍ن‌ وک‍ی‍ل‍ی‌

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «ن‍س‍ری‍ن‌ وک‍ی‍ل‍ی‌» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
آلفونس و میلا

آلفونس و میلا

آلفونس و میلا دوست هستند و می خواهند یک خانه درختی بسازند و این در حالی است که همه پسرها بازی با دخترها را منع می کنند و می گویند: «دختر بی دختر!» دخترها موش اند، مثل خرگوش اند.».... دخترها لوس و ترسواند.... دخترها برای معلم ها خود شیرینی می کنند..... الکی الکی می خندند و ....

ادامهٔ نوشته ...