نوشته‌های مرتبط با: هانس کریستین اندرسن

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «هانس کریستین اندرسن» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
سخنرانی ایزابل آلنده در دویستمین سالگرد تولد هانس کریستین اندرسن

سخنرانی ایزابل آلنده در دویستمین سالگرد تولد هانس کریستین اندرسن

چطور می‌توانم به شما بگویم انتخاب‌شدن به عنوان سفیر دویستمین سالگرد تولد هانس کریستین اندرسن برای من چه معنایی دارد؟ از تمام افتخاراتی که یک نفر می‌تواند کسب کند، این جادویی‌ترین آن‌هاست. از شما سپاسگزارم که اجازه دادید همراه دانمارک و بقیه دنیا، قدرت قصه‌گویی را جشن بگیرم.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام