هانس کریستین اندرسن

جایزه هانس کریستین اندرسن
جایزه هانس کریستین اندرسن یا نوبل کوچک معتبرترین جایزه ادبی و هنری در حوزه ادبیات کودکان است که از سوی دفتربین المللی کتاب برای نسل جوان به منظور بالا بردن سطح ادبی و هنری کتاب های کودکان هر دو سال یک بار، به مجموعه آثار یک نویسنده و یک تصویرگر داده می شود. مارگریت دوم ملکه دانمارک حامی و مشوق ویژه...
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۸۷/۱۳۶۶
کودک، جهان، کتاب مردی بلند قامت در خیابان‌های شهری قدیمی گام می زد. اندکی به جلو خمیده بود، گویی می کوشید تا خودش را به کلاهش برساند . همه شادمان بودند و به او لبخند می زدند. این مرد کسی جز داستان سرای نامی، هانس کریستین اندرسن، نبود. از آن زمان سالها می گذرد و او همچنان گام می زند، از شهری به شهری...
سخنرانی ایزابل آلنده در دویستمین سالگرد تولد هانس کریستین اندرسن
چطور می‌توانم به شما بگویم انتخاب‌شدن به عنوان سفیر دویستمین سالگرد تولد هانس کریستین اندرسن برای من چه معنایی دارد؟ از تمام افتخاراتی که یک نفر می‌تواند کسب کند، این جادویی‌ترین آن‌هاست. از شما سپاسگزارم که اجازه دادید همراه دانمارک و بقیه دنیا، قدرت قصه‌گویی را جشن بگیرم. مانند بیشتر بچه‌های دو...