نوشته‌های مرتبط با: هدی حدادی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «هدی حدادی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کتاب دو دوست

دو دوست

دو دختر در یک صبح زیبا و در جنگلی که بوی باران و گیاه می داد با هم آشنا و دوستی بین آن دو پدید آمد. آن ها با یکدیگر به تماشای موریانه ها ی چوب خوار، کنه و مورچه های بالدار که بر سر دانه ای با هم می جنگیدند پرداختند.

ادامهٔ نوشته ...
دلم برای تو تنگ است

دلم برای تو تنگ است

دلم برای تو تنگ است، مجموعه ی دوازده قطعه شعر است در قالب های گوناگون نیمایی، چهار پاره و غزل که با وزن های متنوع سروده شده است و گاه به شکلی نو ‌آورانه و ابتکاری با هم تلفیق و در آمیخته شده است که نشان از چیرگی شاعر در انواع ساختار و وزن و قالب شعر دارد.

ادامهٔ نوشته ...