نوشته‌های مرتبط با: هر وقت خوک ها پرواز کنند

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «هر وقت خوک ها پرواز کنند» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
تجربه خواندن کتاب در خانه کودک شوش

تجربه خواندن کتاب در خانه کودک شوش

تجربه تابستانی که در پیش دارم با تابستان‌های دیگر قدری تفاوت دارد. زمانی که به موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان نزد خانم اخگری رفتم و کتاب‌هایی که در طرح «با من بخوان» بود را تهیه کردم بر آن شدم که با جدیت کتاب‌ها را برای بچه‌ها بخوانم؛ بچه‌هایی در محله‌ی دروس و گروهی دیگردر خانه کودک شوش.

ادامهٔ نوشته ...