نوشته‌های مرتبط با: هوش کودک و بازی های کودکانه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «هوش کودک و بازی های کودکانه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
همایش ارتقاء هوش کودک و بازی های کودکانه

همایش ارتقاء هوش کودک و بازی های کودکانه

همایش ارتقاء هوش کودک و بازی های کودکانه که پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۴ در دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران برگزار می شود، به ارائه این دستاوردها اختصاص دارد.

ادامهٔ نوشته ...